आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]

प्रथम सत्र सराव प्रश्नपत्रिका 2017

संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका 


【  सूचना : सदरील ब्लॉग वरील प्रश्नपत्रिका ह्या 

वेगवेगळ्या शैक्षणिक ब्लॉग वरून एकत्र केल्या 

याआहेत त्याच्या ब्लॉग चे ऍड्रेस दिलेले आहेत ,

 यांचे श्रेय त्या त्या ब्लॉग चे आहे ,

तज्ञ शिक्षकांनी ह्या तयार केल्या बद्दल त्यांचे आभार ! 】


 इयत्ता १ ली 


 १)  मराठी  


२)   गणित 


 इयत्ता २ री इयत्ता ३ री 
इयत्ता ४ थी 


१)  मराठी२)  गणित 


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


इयत्ता १ ली सर्व विषय     डाऊनलोड
इयत्ता २री सर्व विषय       डाऊनलोड
सर्व विषय इयत्ता ३री      डाऊनलोड
इयत्ता ४थी सर्व विषय     डाऊनलोड
इयत्ता ५वी सर्व विषय      डाऊनलोड
इयत्ता ६वी सर्व विषय      डाऊनलोड
इयत्ता ७ वी  सर्व विषय    डाऊनलोड
सर्व विषय इयत्ता ८ वी     डाऊनलोड


सौजन्य : http://popatraochougule.blogspot.in/p/blog-page_82.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

.क्र.
संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका

लिंक
1
इयत्ता-पाचवी द्वितीय भाषा (प्रथम सत्र)

2
इयत्ता-पाचवी तृतीय भाषा (प्रथम सत्र)

3
इयत्ता-पाचवी परिसर अभ्यास (प्रथम सत्र)सौजन्य :http://mahazpschoollive.blogspot.in/p/blog-page_6.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


# सदरील प्रश्नपत्रिका या गुरूकुल महाराष्ट्र च्या टिमने तयार केल्या आहेत, 
त्यांचे मनस्वी आभार.
प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी सत्राच्या नावावर क्लिक करा.
  


● इ.1 ली भाषा             DOWNLOAD 

             गणित            DOWNLOAD

● इ.2 री   भाषा           DOWNLOAD 

               गणित         DOWNLOAD 

    
               इंग्रजी         DOWNLOAD

  ● इ.3 री    भाषा      DOWNLOAD

                 इंग्रजी      DOWNLOAD  


                गणित      DOWNLOAD 


        परिसर अभ्यास  DOWNLOAD


इ.4 थी       भाषा        DOWNLOAD 

                 इंग्रजी      DOWNLOAD 


                 गणित       DOWNLOAD 

      
           परिसर अभ्यास  DOWNLOAD

इ.5 वी   सर्व विषय        DOWNLOAD  

इ.6 वी    सर्व विषय       DOWNLOAD  


इ.7 वी   सर्व विषय        DOWNLOAD

इ.8 वी   सर्व विषय        DOWNLOAD

सौजन्य :http://manojsalunke.blogspot.in/p/blog-page_69.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापनाच्या नमुना प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी खालील इयत्तेवर क्लिक करा .

प्रथमसत्र संकलित प्रश्नपत्रिका .


१)  पहिली                                ५)  पाचवी

२)  दुसरी                                  ६)  सहावी 

३)  तिसरी                                ७)  सातवी 

४)  चौथी                                  ८)  आठवी 


सौजन्य :http://guruwarya.blogspot.in/p/blog-page_15.html


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

नमस्कार मित्रांनो खाली इयत्ता पहिली ते चौथी च्या प्रथम सत्र 
च्या संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत .
डाउनलोड या ऑप्शन वर क्लीक करून 
आपण त्या डाउनलोड करू शकता .
 इयत्ता पहिली
इयत्ता पहिली मराठी डाउनलोड

इयत्ता पहिली गणित डाउनलोड


इयत्ता दूसरी

इयत्ता दूसरी भाषा डाउनलोड
इयत्ता दूसरी गणित डाउनलोड
इयत्ता दूसरी इंग्रजी डाउनलोड

इयत्ता तिसरी

इयत्ता तिसरी भाषा डाउनलोड
इयत्ता तिसरी गणित डाउनलोड
इयत्ता तिसरी गणित (सेमी)डाउनलोड
इयत्ता तिसरी इंग्रजी डाउनलोड
इयत्ता तिसरी परिसर डाउनलोड

इयत्ता चौथी

इयत्ता चौथी भाषा डाउनलोड
इयत्ता चौथी गणित डाउनलोड
इयत्ता चौथी इंग्रजी डाउनलोड
इयत्ता चौथी परिसर डाउनलोड


सौजन्य : 
दिलीप पाटील (सर)इयत्ता पाचवी ते सातवी च्या सर्व विषयाच्या प्रश्नपत्रिका

 डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लीक कर


सौजन्य : http://dilippatil1978.blogspot.in/p/blog-page_69.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


संकलित मूल्यमापन प्रथम सत्र १ 
नमस्कार मिञांनो

  आपल्या सर्वांसाठी नमुनादाखल इ.१ ते ८ च्या प्रथम सञातील संकलित मूल्यमापनाच्या प्रश्नपञिका

 येथे उपलब्ध केलेल्या आहेत. प्रश्नपञिका डाउनलोड करण्यासाठी आपल्या इयत्तावर क्लिक करा..

१) पहिली

२) दुसरी

३) तिसरी

४) चौथी

५) पाचवी

६) सहावी

७) सातवी


सौजन्य :http://yogeshdatir.blogspot.in/p/blog-page_56.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


संकलित मूल्यमापन प्रथम सत्र १ 


इयत्ता पहिली


.इयत्ता पहिली मराठी   डाउनलोड


.इयत्ता पहिली गणित   डाउनलोड

_______________________ _______________ 

इयत्ता दूसरी


.इयत्ता दूसरी इंग्रजी   डाउनलोड


_______________________________________

 इयत्ता तिसरी


.इयत्ता तिसरी इंग्रजी   डाउनलोड


.इयत्ता तिसरी परिसर   डाउनलोड

________________________________________

 इयत्ता चौथी


.इयत्ता चौथी इंग्रजी    डाउनलोड


.इयत्ता चौथी परिसर   डाउनलोडसौजन्य : http://9nathpawar.blogspot.in/p/blog-page_74.html

________________________________
1 comment:


animated-button-image-0143


animated-button-image-0143 7,584 दहावी / बारावी पास भर्ती !


animated-button-image-0143

आमचे "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करण्यासाठी खाली क्लिक करा[ Click Here to Download ]सूत्रसंचालन चारोळ्या !
Powered by Blogger.